Giới thiệu

A. Lĩnh vực Tư vấn thiết kế, bao gồm:

 • Lập phương án cấp điện.
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công cho các công trình điện tới cấp điện áp 110 kV.
 • Thẩm định dự toán, thẩm định kỹ thuật tại các đơn vị có thẩm quyền.
 • Thiết kế hệ thống PCCC.

B. Lĩnh vực xây lắp, bao gồm:

 • Thi công tuyến cáp ngầm cao, hạ thế.
 • Thi công hệ thống đường dây trên không tới cấp điện áp 110 kV.
 • Thi công lắp đặt các trạm biến áp tới cấp điện áp 110 kV.
 • Bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp.
 • Thi công lắp đặt hệ thống tủ bảng điện hạ thế.
 • Thi công lắp đặt hệ thống Busway.
 • Thi công lắp đặt hệ thống điện thông minh trong các công trình xây dựng dân dụng.
 • Thi công hệ thống PCCC.
 • Thi công lắp đặt hệ thống scada, RTU, loa phóng thanh, tổng đài, camera,…trong các trạm biến áp 110 kV và nhà máy thuỷ điện.

C. Lĩnh vực giám sát thi công:

 • Giám sát thi công các công trình xây dựng
 • Giám sát lắp đặt thiết bị điện đến cấp điện áp 110 kV

-  Sơ đồ tổ chức

- Hồ sơ năng lực

«Quay lại

↑ Top


Công ty cổ phẩn Tư vấn và Xây dựng hệ thống điện Bách Khoa