Gửi lúc 12:06' 18/02/2013
Ngày 27 tháng 09 năm 2012 dựa trên kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống cấp điện động lực, điện chiếu sáng tổng mặt bằng và các trạm...


Gửi lúc 17:31' 28/08/2012
Ngày 28 tháng 8 năm 2012 dựa trên kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng trạm biến áp TBA1" ngày 21 tháng 8 năm 2012. Công ty chúng tôi và Công ty TNHH nhà...


Gửi lúc 18:00' 21/05/2012
Ngày 21/05/2012 Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hệ thống điện Bách khoa và Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu BEMES đã tiến hành ký kết hợp...


Gửi lúc 18:23' 11/05/2012
Ngày 26/06/2012 Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hệ thống điện Bách khoa và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã ký kết hợp đồng kinh tế...


Gửi lúc 08:22' 16/11/2011
Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Công ty chúng tôi và  Công ty Cổ phần thuỷ điện Đông Bắc đã ký kết hợp đồng "Cung cấp dịch vụ kỹ thuật tính toán tham...


Gửi lúc 18:39' 09/11/2011
Ngày 19 tháng 11 năm 2011, Công ty chúng tôi và Công ty Cổ phần Giấy An Hoà đã ký kết hợp đồng "Cung cấp dịch vụ kỹ thuật tính toán tham số chỉnh định...


Gửi lúc 19:01' 28/09/2011
Ngày 28 tháng 9 năm 2011, Công ty chúng tôi và Công ty TNHH cổ phần điện lực Kaidi-Vũ Hán đã ký kết hợp đồng "Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tính toán tham...


Gửi lúc 11:53' 11/08/2011
Căn cứ theo Hợp đồng kinh tế số 17/2010/HĐ-XD, ngày 21/7/2011 Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hệ thống điện Bách khoa đã tiến hành bàn giao vật tư...


Gửi lúc 10:14' 22/07/2011
Ngày 22 tháng 07 năm 2011, Công ty chúng tôi và Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đã ký kết hợp đồng "Cung cấp dịch vụ kỹ thuật tính toán tham số chỉnh định...


Gửi lúc 08:45' 17/11/2010
Ngày 17/11/2010 Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hệ thống điện Bách khoa và công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang đã tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế...


Gửi lúc 19:41' 04/11/2010
Ngày 04/11/2010 cán bộ kỹ thuật của BKE đã đi khảo sát để thực hiện dự án " Di chuyển, cải tạo và Nâng cao năng lực sản xuất Công ty Cổ phần Dụng...


Gửi lúc 18:59' 14/10/2010
Ngày 04/9/2010, công ty BKE tiến hành bàn giao vật tư thiết bị phục vụ scada và viễn thông cho TBA 110 kV NMTĐ Nậm Chim 1 và TBA 110 kV cấp điện cho NM Xi măng Mai...


Số lượt xem: 59
Gửi lúc 12:06' 18/02/2013
Ký kết hợp đồng dự án Xây dựng tổ hợp các trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng - Công ty Cơ khí Hà Nội (Hameco) - Gói 2
Ngày 27 tháng 09 năm 2012 dựa trên kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống cấp điện động lực, điện chiếu sáng tổng mặt bằng và các trạm biến áp TBA3,TBA4,TBA5" thuộc dự án "Di chuyển, mở rộng sản xuất Công ty Cơ khí Hà Nội tại địa điểm mới". Công ty chúng tôi và Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội đã ký kết hợp đồng "Xây dựng hệ thống cấp điện động lực, điện chiếu sáng tổng mặt bằng và các trạm biến áp TBA3,TBA4,TBA5".

  Với tổng công suất của các trạm biến áp là 9100 kVA, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng tổng mặt bằng, thi công hàng chục km cáp hạ thế từ các trạm biến áp cấp điện cho các xưởng. Công ty chúng tôi đã gấp rút thi công các hạng mục để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án nhưng vẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn về kỹ thuật của các hạng mục.«Quay lại

↑ TopCông ty cổ phẩn Tư vấn và Xây dựng hệ thống điện Bách Khoa